Diễn đàn Kỹ Xảo Việt Nam

Thg 3
26
by minhtrangit at 17:16
(44 Đọc / 0 Thích)
0 Bình luận
Công ty Tâm Việt một số dịch vụ và khóa học kế toán
làm báo cáo tài...
Thg 12
26
https://www.upsieutoc.com/images/2014/12/26/da7b92e393bc41207ed58019fe0e42c9.jpg
by mixerquoctoan at 12:12
(1,844 Đọc / 4 Thích)
5 Bình luận
Giới thiệu : Để làm nhanh bè hát đệm cho vocal, có nhiều plugin nhưng plugin dưới đây đơn giản và dễ dùng. Plugin này có thể tạo 6 giọng bè và có...
Thg 12
26
https://www.upsieutoc.com/images/2014/12/26/2chkob6.jpg
by mixerquoctoan at 12:08
(1,427 Đọc / 0 Thích)
2 Bình luận
Giới thiệu : VST Steinberg FreeFilter trong Kho Plugin xứ lý âm thanh có tính năng giúp ta chỉnh EQ nhái theo mẫu nhưng chưa hướng dẫn cách dùng nó....
Thg 12
17
Capture56.jpg
by NguyenMinhCamera at 23:48
(2,189 Đọc / 12 Thích)
7 Bình luận
Wedding Pack II

Pack included:
• Opener (4 placeholders – Duration 1:10)
• Slideshow (63 placeholders...